تهران مشاوره تخصصی ترین مرکز مشاوره تحصیلی کشور که خدمات مشاوره ای کنکور، کارشناسی ارشد، دکتری، نظام وظیفه و مدارس ارائه می نماید.
تماس با تخصصی ترین مشاوران کشور
تمام روز های هفته از 8 صبح تا 12 شب
از طریق تلفن های ثابت 70702029-021

آخرین رتبه قبولی مهندسی نفت

آخرین رتبه قبولی مهندسی نفت

جهت کسب اطلاعات بیشتر درمورد آخرین رتبه قبولی مهندسی نفت با مشاوران مرکز تهران مشاوره تماس حاصل فرمایید.

تماس از سراسر کشور از طریق تلفن های ثابت 8 صبح تا 12 شب
حتی ایام تعطیل
29 20 70 70 – 021

یکی از توصیه های کارشناسان مزکز مشاوره انتخاب رشته کنکور تهران مشاوره این است که قبل از اقدام به انتخاب رشته کنکور سراسری از رتبه قبولی داوطلبان کنکور سال های گذشته مطلع شده و با در نظر گرفتن آن اقدام به انتخاب رشته نمایید. البته تنها توجه به این نکته در انتخاب رشته کنکور موثر نمی باشد. چرا که ممکن است تراز و رتبه قبولی هر رشته نسبت به سال گذشته با تغییراتی مواجه گردد. با این حال توجه و در نظر گرفتن آخرین رتبه قبولی مهندسی نفت دانشگاه های دولتی و پردیس خودگردان کمک شایانی به انتخاب رشته منطقی تر داوطلبان خواهد کرد. از این رو تیم تهران مشاوره بر آن شد تا با جمع آوری رتبه قبولی مهندسی نفت دانشگاه های دولتی و پردیس خودگردان سال 97 گام کوچکی در راستای موفقیت هر چه بیشتر داوطلبان در انتخاب رشته کنکور سراسری 98 بردارد.

رتبه قبولی مهندسی نفت در سال 97

رتبه کشوریرتبه در سهمیهنوع سهمیهجنسیتدورهرشته/دانشگاه
19601254منطقه 1آقاروزانهمهندسی نفت/دانشگاه تهران
200598منطقه 3آقاروزانهمهندسی نفت/صنعتی شریف
2073647منطقه 2آقاروزانهمهندسی نفت/صنعتی شریف
21061337منطقه 1خانمروزانهمهندسی نفت/صنعتی شریف
22141411منطقه 1خانمروزانهمهندسی نفت/صنعتی شریف
22321425منطقه 1آقاروزانهمهندسی نفت/صنعتی شریف
23291481منطقه 1آقاروزانهمهندسی نفت/دانشگاه تهران
24251544منطقه 1آقاروزانهمهندسی نفت/دانشگاه تهران
2542800منطقه 2آقاروزانهمهندسی نفت/دانشگاه تهران
25521615منطقه 1آقاروزانهمهندسی نفت/صنعتی امیرکبیر
2753274 ایثارگران 5 درصدآقاروزانهمهندسی نفت/صنعتی امیرکبیر
29221825منطقه 1خانمروزانهمهندسی نفت/صنعتی امیرکبیر
3036969منطقه 2خانمروزانهمهندسی نفت/دانشگاه تهران
31311961منطقه 1آقاروزانهمهندسی نفت/صنعتی امیرکبیر
3170310 ایثارگران 5 درصدآقاروزانهمهندسی نفت/دانشگاه تهران
32351036منطقه 2آقاروزانهمهندسی نفت/دانشگاه تهران
33661077منطقه 2خانمروزانهمهندسی نفت/صنعتی امیرکبیر
38071223منطقه 2خانمروزانهمهندسی نفت/صنعتی اصفهان
40231289منطقه 2آقاروزانهمهندسی نفت/صنعتی امیرکبیر
42082602منطقه 1آقاروزانهمهندسی نفت/فردوسی مشهد
4747312منطقه 3آقاروزانهمهندسی نفت/صنعتی امیرکبیر
49243023منطقه 1آقاپردیس خودگردانمهندسی نفت/صنعتی امیرکبیر
56573462منطقه 1آقاپردیس خودگردانمهندسی نفت/صنعتی امیرکبیر
69764193منطقه 1خانمپردیس خودگردانمهندسی نفت/صنعتی امیرکبیر
76174543منطقه 1آقاروزانهمهندسی نفت/فردوسی مشهد
77504618منطقه 1آقاروزانهمهندسی نفت/صنعتی اصفهان
82692711منطقه 2آقاروزانهمهندسی نفت/صنعتی اصفهان
85425032منطقه 1خانمروزانهمهندسی نفت/صنعتی اصفهان
86405083منطقه 1آقاروزانهمهندسی نفت/صنعتی اصفهان
8888743منطقه 3آقاروزانهمهندسی نفت/دانشگاه شیراز
96253181منطقه 2آقاروزانهمهندسی نفت/دانشگاه شیراز
99193290منطقه 2آقاروزانهمهندسی نفت/فردوسی مشهد
99253293منطقه 2خانمروزانهمهندسی نفت/دانشگاه شیراز
103435968منطقه 1آقاپردیس خودگردانمهندسی نفت/صنعتی امیرکبیر
104146005منطقه 1آقاروزانهمهندسی نفت/دانشگاه شیراز
108676234منطقه 1خانمنوبت دوممهندسی نفت/فردوسی مشهد
123851362 ایثارگران 5 درصدآقاروزانهمهندسی نفت/فنی مهندسی گرمسار
132041281منطقه 3آقاروزانهمهندسی نفت/صنعتی اصفهان
148091631 ایثارگران 5 درصدآقاروزانهمهندسی نفت/دانشگاه شیراز
165935807منطقه 2آقاروزانهمهندسی نفت/صنعتی سهند تبریز
170855993منطقه 2آقاروزانهمهندسی نفت/صنعتی سهند تبریز
17350302ایثارگران 25 درصدآقاروزانهمهندسی نفت/دانشگاه تهران
177776266منطقه 2آقاپردیس خودگردانمهندسی نفت/صنعتی امیرکبیر
186376619منطقه 2آقاروزانهمهندسی نفت/فنی مهندسی گرمسار
187039966منطقه 1آقاروزانهمهندسی نفت/خلیج فارس بوشهر
191732162منطقه 3آقاروزانهمهندسی نفت/خلیج فارس بوشهر
206997431منطقه 2آقاروزانهمهندسی نفت/دانشگاه رازی کرمانشاه
21119360ایثارگران 25 درصدآقاروزانهمهندسی نفت/دانشگاه تهران
212447645منطقه 2خانمروزانهمهندسی نفت/دانشگاه حکیم سبزواری
212607652منطقه 2آقاروزانهمهندسی نفت/خلیج فارس بوشهر
2470012606منطقه 1خانمنوبت دوممهندسی نفت/صنعتی سهند تبریز
249422901منطقه 3خانمپردیس خودگردانمهندسی نفت/صنعتی امیرکبیر
249852735 ایثارگران 5 درصدآقاروزانهمهندسی نفت/صنعتی سهند تبریز
25189435 ایثارگران 25 درصدآقاروزانهمهندسی نفت/صنعتی شریف
262159607منطقه 2آقاپردیس خودگردانمهندسی نفت/صنعتی امیرکبیر
2630013290منطقه 1آقاروزانهمهندسی نفت/خلیج فارس بوشهر
267429827منطقه 2آقاروزانهمهندسی نفت/فنی مهندسی گرمسار
2760613800منطقه 1آقاروزانهمهندسی نفت/دانشگاه رازی کرمانشاه
2770010237منطقه 2آقاروزانهمهندسی نفت/دانشگاه رازی کرمانشاه
2779910268منطقه 2آقاروزانهمهندسی نفت/خلیج فارس بوشهر
278843671منطقه 3آقاروزانهمهندسی نفت/خلیج فارس بوشهر
286743805منطقه 3آقاروزانهمهندسی نفت/دانشگاه رازی کرمانشاه
2901214374منطقه 1آقاروزانهمهندسی نفت/دانشگاه حکیم سبزواری
302104111منطقه 3آقاروزانهمهندسی نفت/فنی مهندسی گرمسار
304854160منطقه 3آقاروزانهمهندسی نفت/دانشگاه حکیم سبزواری
35844610ایثارگران 25 درصدخانمروزانهمهندسی نفت/صنعتی اصفهان
370115560منطقه 3آقاروزانهمهندسی نفت/خلیج فارس بوشهر
376893963 ایثارگران 5 درصدآقاروزانهمهندسی نفت/دانشگاه رازی کرمانشاه
384014040 ایثارگران 5 درصدآقاروزانهمهندسی نفت/خلیج فارس بوشهر
3867014668منطقه 2آقاروزانهمهندسی نفت/فنی مهندسی گرمسار
541579666منطقه 3آقانوبت دوممهندسی نفت/فنی مهندسی گرمسار
593861028ایثارگران 25 درصدآقاروزانهمهندسی نفت/فنی مهندسی گرمسار
647191127ایثارگران 25 درصدآقاروزانهمهندسی نفت/خلیج فارس بوشهر
748217286 ایثارگران 5 درصدآقاروزانهمهندسی نفت/دانشگاه حکیم سبزواری
822387898 ایثارگران 5 درصدخانمروزانهمهندسی نفت/فنی مهندسی گرمسار

جهت مشاوره انتخاب رشته کنکور سراسری 98 با مرکز مشاوره تحصیلی کنکور تهران مشاوره تماس بگیرید.
کانال کنکور سراسری

جهت کسب اطلاعات بیشتر درمورد آخرین رتبه قبولی مهندسی نفت با مشاوران مرکز تهران مشاوره تماس حاصل فرمایید.

تماس از سراسر کشور از طریق تلفن های ثابت 8 صبح تا 12 شب
حتی ایام تعطیل
29 20 70 70 – 021

سوالات خود را در قسمت دیدگاه، با مشاوران ما در میان بگذارید…