تهران مشاوره تخصصی ترین مرکز مشاوره تحصیلی کشور که خدمات مشاوره ای کنکور، کارشناسی ارشد، دکتری، نظام وظیفه و مدارس ارائه می نماید.
تماس با تخصصی ترین مشاوران کشور
تمام روز های هفته از 8 صبح تا 12 شب
از طریق تلفن های ثابت 70702029-021

آخرین رتبه قبولی داروسازی

آخرین رتبه قبولی داروسازی

جهت کسب اطلاعات بیشتر درمورد آخرین رتبه قبولی داروسازی با مشاوران مرکز تهران مشاوره تماس حاصل فرمایید.

تماس از سراسر کشور از طریق تلفن های ثابت 8 صبح تا 12 شب
حتی ایام تعطیل
29 20 70 70 – 021

یکی از توصیه های کارشناسان مزکز مشاوره انتخاب رشته کنکور تهران مشاوره این است که قبل از اقدام به انتخاب رشته کنکور سراسری از رتبه قبولی داوطلبان کنکور سال های گذشته مطلع شده و با در نظر گرفتن آن اقدام به انتخاب رشته نمایید. البته تنها توجه به این نکته در انتخاب رشته کنکور موثر نمی باشد. چرا که ممکن است تراز و رتبه قبولی هر رشته نسبت به سال گذشته با تغییراتی مواجه گردد. با این حال توجه و در نظر گرفتن آخرین رتبه قبولی داروسازی دانشگاه های دولتی و پردیس خودگردان کمک شایانی به انتخاب رشته منطقی تر داوطلبان خواهد کرد. از این رو تیم تهران مشاوره بر آن شد تا با جمع آوری رتبه قبولی داروسازی دانشگاه های دولتی و پردیس خودگردان سال 97 گام کوچکی در راستای موفقیت هر چه بیشتر داوطلبان در انتخاب رشته کنکور سراسری 98 بردارد.

رتبه قبولی داروسازی در سال 97

رتبه کشوریرتبه در سهمیهنوع سهمیهجنسیتدورهرشته/دانشگاه
329129منطقه 1آقاروزانهداروسازی/علوم پزشکی تهران
775278منطقه 1آقاروزانهداروسازی/علوم پزشکی تهران
834303منطقه 1آقاروزانهداروسازی/علوم پزشکی اصفهان
1233424منطقه 1خانمروزانهداروسازی/علوم پزشکی تهران
1263433منطقه 1خانمروزانهداروسازی/علوم پزشکی کرج
1341456منطقه 1آقاروزانهداروسازی/علوم پزشکی شهید بهشتی
1656570منطقه 1خانمروزانهداروسازی/علوم پزشکی تهران
2099371منطقه 3آقاروزانهداروسازی/علوم پزشکی تهران
21631058منطقه 2آقاروزانهداروسازی/علوم پزشکی شهید بهشتی
2446801منطقه 1خانمروزانهداروسازی/علوم پزشکی تبریز
24981237منطقه 2خانمروزانهداروسازی/علوم پزشکی تهران
25031240منطقه 2خانمروزانهداروسازی/علوم پزشکی همدان
2761887منطقه 1خانمروزانهداروسازی/علوم پزشکی تهران
30751533منطقه 2خانمروزانهداروسازی/علوم پزشکی اردبیل
3121994منطقه 1خانمروزانهداروسازی/علوم پزشکی تهران
32741630منطقه 2آقاروزانهداروسازی/علوم پزشکی مشهد
35281125منطقه 1خانمروزانهداروسازی/علوم پزشکی ساری
35511135منطقه 1خانمروزانهداروسازی/علوم پزشکی شهید بهشتی
36001779منطقه 2خانمروزانهداروسازی/علوم پزشکی زنجان
36951835منطقه 2خانمروزانهداروسازی/علوم پزشکی اردبیل
38781232منطقه 1خانمپردیس خودگردانداروسازی/علوم پزشکی شهید بهشتی
4022742منطقه 3آقاروزانهداروسازی/علوم پزشکی مشهد
40892039منطقه 2خانمروزانهداروسازی/علوم پزشکی تهران
41031299منطقه 1آقاروزانهداروسازی/علوم پزشکی یزد
41211307منطقه 1آقاروزانهداروسازی/علوم پزشکی همدان
41962081منطقه 2آقاروزانهداروسازی/علوم پزشکی تبریز
42602111منطقه 2خانمروزانهداروسازی/علوم پزشکی یزد
43741382منطقه 1خانمروزانهداروسازی/علوم پزشکی اردبیل
44221401منطقه 1آقاروزانهداروسازی/علوم پزشکی مشهد
44362194منطقه 2خانمروزانهداروسازی/علوم پزشکی رشت
4660887منطقه 3خانمروزانهداروسازی/علوم پزشکی تبریز
47041484منطقه 1آقاروزانهداروسازی/علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
47162331منطقه 2آقاروزانهداروسازی/علوم پزشکی زنجان
47621504منطقه 1خانمپردیس خودگردانداروسازی/علوم پزشکی شهید بهشتی
50001570منطقه 1خانمپردیس خودگردانداروسازی/علوم پزشکی اردبیل
5068976منطقه 3خانمروزانهداروسازی/علوم پزشکی تهران
52152574منطقه 2آقاروزانهداروسازی/علوم پزشکی همدان
52341641منطقه 1آقاپردیس خودگردانداروسازی/علوم پزشکی شهید بهشتی
5273653ایثارگران 5 درصدخانمروزانهداروسازی/علوم پزشکی اردبیل
56401754منطقه 1آقاروزانهداروسازی/علوم پزشکی کرمان
57611795منطقه 1خانمپردیس خودگردانداروسازی/علوم پزشکی کرج
58101146منطقه 3آقاروزانهداروسازی/علوم پزشکی ارومیه
5785716ایثارگران 5 درصدآقاروزانهداروسازی/علوم پزشکی کرمان
59601190منطقه 3آقاروزانهداروسازی/علوم پزشکی شیراز
60171877منطقه 1آقاروزانهداروسازی/علوم پزشکی بندرعباس
60592963منطقه 2خانمپردیس خودگردانداروسازی/علوم پزشکی مشهد
62461938منطقه 1خانمپردیس خودگردانداروسازی/علوم پزشکی رشت
62651248منطقه 3آقاروزانهداروسازی/علوم پزشکی اردبیل
64871303منطقه 3آقاروزانهداروسازی/علوم پزشکی همدان
66353253منطقه 2آقاپردیس خودگردانداروسازی/علوم پزشکی تبریز
66741344منطقه 3آقاپردیس خودگردانداروسازی/علوم پزشکی تهران
6709853 ایثارگران 5 درصدخانم روزانه  داروسازی/علوم پزشکی زابل
7266941ایثارگران 5 درصدآقاروزانهداروسازی/علوم پزشکی بقیه الله
74101502منطقه 3آقاروزانهداروسازی/علوم پزشکی کرمان
74391513منطقه 3آقاروزانهداروسازی/علوم پزشکی شهید بهشتی
74939592منطقه 3آقاروزانهداروسازی/علوم پزشکی کرمانشاه
76541575منطقه 3خانمروزانهداروسازی/علوم پزشکی یزد
78181617منطقه 3خانمپردیس خودگردانداروسازی/علوم پزشکی تبریز
79753876منطقه 2خانمپردیس خودگردانداروسازی/علوم پزشکی اصفهان
80311053ایثارگران 5 درصدخانمپردیس خودگردانداروسازی/علوم پزشکی زابل
80391665منطقه 3خانمروزانهداروسازی/علوم پزشکی زابل
81112488منطقه 1خانمپردیس خودگردانداروسازی/علوم پزشکی همدان
83511755منطقه 3آقاروزانهداروسازی/علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
87312657منطقه 1خانمپردیس خودگردانداروسازی/علوم پزشکی زابل
99384787منطقه 2آقاپردیس خودگردانداروسازی/علوم پزشکی اردبیل
102153086منطقه 1آقاپردیس خودگردانداروسازی/علوم پزشکی زنجان
112862484منطقه 3آقاپردیس خودگردانداروسازی/علوم پزشکی ارومیه
114322518منطقه 3آقاپردیس خودگردانداروسازی/علوم پزشکی اردبیل
13308150ایثارگران 25 درصدخانمروزانهداروسازی/علوم پزشکی تهران
20968233ایثارگران 25 درصدآقاروزانهداروسازی/علوم پزشکی تهران
284851413منطقه 2آقاروزانهداروسازی/علوم پزشکی مشهد
29484341ایثارگران 25 درصدخانمروزانهداروسازی/علوم پزشکی اصفهان
35961428ایثارگران 25 درصدآقاروزانهداروسازی/علوم پزشکی اردبیل
36154439ایثارگران 25 درصدآقاروزانهداروسازی/علوم پزشکی تهران
48931660ایثارگران 25 درصدخانمروزانهداروسازی/علوم پزشکی شهید بهشتی
751821216ایثارگران 25 درصدخانمروزانهداروسازی/علوم پزشکی تبریز
799691353ایثارگران 25 درصدآقاروزانهداروسازی/علوم پزشکی اصفهان
822551400ایثارگران 25 درصدآقاروزانهداروسازی/علوم پزشکی اصفهان
901251618ایثارگران 25 درصدخانمپردیس خودگردانداروسازی/علوم پزشکی زنجان
912861650ایثارگران 25 درصدخانمپردیس خودگردانداروسازی/علوم پزشکی اصفهان

جهت مشاوره انتخاب رشته کنکور سراسری 98 با مرکز مشاوره تحصیلی کنکور تهران مشاوره تماس بگیرید.
کانال کنکور سراسری

جهت کسب اطلاعات بیشتر درمورد آخرین رتبه قبولی داروسازی با مشاوران مرکز تهران مشاوره تماس حاصل فرمایید.

تماس از سراسر کشور از طریق تلفن های ثابت 8 صبح تا 12 شب
حتی ایام تعطیل
29 20 70 70 – 021

سوالات خود را در قسمت دیدگاه، با مشاوران ما در میان بگذارید…